سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
بسا یک خوردن که مانع شود لذّت از خوردنیها را بردن . [نهج البلاغه]